Zinc Pôžičky

Časté otázky

Pôžičková karta

Zinc Pôžičková karta je virtuálna karta, ktorá vám umožňuje získať pôžičku a po každých 3 uhradených splátkach si požičať opäť, čo ste splatili. A to bez akéhokoľvek ďalšieho dokladovania či schvaľovania. Čerpanie pôžičky prebieha na bankový účet. Zinc Pôžičková karta sa líši od klasických debetných alebo kreditných kariet. Nie je určená na platby v obchodoch, výbery peňazí z bankomatov a podobne. Poskytuje vám však flexibilitu pri získavaní peňazí.

Možnosť požičať si opäť s Pôžičkovou kartou máte prvýkrát po úhrade 3 mesačných splátok. Požičiame vám to, čo ste nám splatili. Stačí zavolať na našu infolinku +421 52 78 77 901 a nepotrebujete k tomu žiadne doklady.

Vaša mesačná splátka na Pôžičkovej karte je 29 € a je vždy rovnaká. Aj pri požičaní sumy, ktorú ste už splatili, sa suma splátky nezvyšuje.

Zamestnanec: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac alebo ak vám nie je posielaný príjem na účet, doložte výplatnú pásku za posledný mesiac a výpis z účtu za posledný mesiac.

Živnostník (SZČO): občiansky preukaz z oboch strán, výpis z vášho podnikateľského účtu za posledné 3 mesiace. Pokiaľ nemáte príjmy na výpise, je potrebné doložiť predbežnú účtovnú závierku za posledné 3 mesiace. Pre účely čerpania pôžičky je potrebné doložiť aj výpis z vášho súkromného účtu.

Konateľ s.r.o.: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z vášho podnikateľského účtu za posledné 3 mesiace a výpis z vášho súkromného účtu za posledný mesiac. Pokiaľ nemáte príjmy na výpise, je potrebné doložiť predbežnú účtovnú závierku za posledné 3 mesiace + výpis z vášho súkromného účtu za posledný mesiac.

Zamestnanec v zahraničí: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledné 3 mesiace. Ak vám nie je posielaná mzda na účet, doložte výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpis z účtu za posledný mesiac.

Opatrovateľka v Rakúsku: občiansky preukaz z oboch strán, pracovná zmluva, výpis z účtu za posledné 3 mesiace, kópia výpisu zo živnostenského registra. Ak vám nie je posielaná mzda na účet, doložte výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpis z účtu za posledný mesiac.

Dôchodca (starobný a invalidný): občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac. Ak vám nie je posielaný dôchodok na účet, doložte aj aktuálne rozhodnutie o priznaní alebo zvýšení/znížení dôchodku.

Výsluhový dôchodca: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac. Ak vám nie je posielaný dôchodok na účet, doložte aj aktuálne rozhodnutie o priznaní alebo zvýšení/znížení dôchodku.

Štátny zamestnanec: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac. Ak vám nie je príjem posielaný na účet, doložte výplatnú pásku za posledný mesiac a výpis z účtu za posledný mesiac.

Doklady môžete doložiť dvomi spôsobmi:

  1. klientska zóna: https://zona.zinceuro.sk/
  2. emailom na: [email protected]

Ak sa rozhodnete pre predčasné splatenie, je potrebné nás o tejto skutočnosti upovedomiť minimálne 14 dní vopred. Na predčasné vyplatenie celej istiny sa viaže poplatok. Poplatok je vo výške 2,5 % z predčasne vyplatenej istiny. V prípade, že po vyčíslení ju nevyplatíte, môžete ju splácať ďalej podľa predpísaných splátok. Každé ďalšie vyčíslenie je účtované s poplatkom 10 €. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť zmluvné podmienky, účtujeme si poplatok 10 €.