Zinc Pôžičky

Slovník pojmov

Mnohí klienti si vybrali pôžičku u nás kvôli absentujúcim extra poplatkom, jednoduchej a prehľadnej, no bezpečnej správe účtu online. Taktiež je dôležitým faktorom rýchlosť spracovania žiadosti a oznámenie výsledku schvaľovacieho procesu. V neposlednom rade je to aj prístupný a ústretový servis pre klienta, ktorého cieľom je jeho maximálna spokojnosť.

Zinc Euro, a.s. predstavuje moderný systém pôžičiek od ľudí pre ľudí, ktorý vo svete aj na Slovensku využívajú už milióny ľudí. Spája ľudí, ktorí majú peniaze s tými, ktorí ich potrebujú. Nie sme banka, preto sú naše pôžičky pre vás vždy dostupnejšie.

O pôžičku môže požiadať ktokoľvek, kto dosiahol vek 21 rokov. Pôžička je poskytnutá tomu klientovi, ktorý prešiel našim vlastným skóringovým systémom.

Pôžičku poskytujeme vo výške od 500 € do 5 000 €.

Doba splácania je od 36 – 60 mesiacov (od 3 – 5 rokov).

Zamestnanec: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac alebo ak vám nie je posielaný príjem na účet, doložte výplatnú pásku za posledný mesiac a výpis z účtu za posledný mesiac.

Živnostník (SZČO): občiansky preukaz z oboch strán, výpis z vášho podnikateľského účtu za posledné 3 mesiace. Pokiaľ nemáte príjmy na výpise, je potrebné doložiť predbežnú účtovnú závierku za posledné 3 mesiace. Pre účely čerpania pôžičky je potrebné doložiť aj výpis z vášho súkromného účtu.

Konateľ s.r.o.: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z vášho podnikateľského účtu za posledné 3 mesiace a výpis z vášho súkromného účtu za posledný mesiac. Pokiaľ nemáte príjmy na výpise, je potrebné doložiť predbežnú účtovnú závierku za posledné 3 mesiace + výpis z vášho súkromného účtu za posledný mesiac.

Zamestnanec v zahraničí: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledné 3 mesiace. Ak vám nie je posielaná mzda na účet, doložte výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpis z účtu za posledný mesiac.

Opatrovateľka v Rakúsku: občiansky preukaz z oboch strán, pracovná zmluva, výpis z účtu za posledné 3 mesiace, kópia výpisu zo živnostenského registra. Ak vám nie je posielaná mzda na účet, doložte výplatné pásky za posledné 3 mesiace a výpis z účtu za posledný mesiac.

Dôchodca (starobný a invalidný): občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac. Ak vám nie je posielaný dôchodok na účet, doložte aj aktuálne rozhodnutie o priznaní alebo zvýšení/znížení dôchodku.

Výsluhový dôchodca: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac. Ak vám nie je posielaný dôchodok na účet, doložte aj aktuálne rozhodnutie o priznaní alebo zvýšení/znížení dôchodku.

Štátny zamestnanec: občiansky preukaz z oboch strán, výpis z účtu za posledný mesiac. Ak vám nie je príjem posielaný na účet, doložte výplatnú pásku za posledný mesiac a výpis z účtu za posledný mesiac.

Doklady môžete doložiť dvomi spôsobmi:

  1. klientska zóna: https://zona.zinceuro.sk/
  2. emailom na: [email protected]

Áno, existujúci klient môže požiadať o novú pôžičku. Novú žiadosť o pôžičku je možné podať až po uhradení druhej predpísanej splátky z už poskytnutej (čerpanej) pôžičky.

Po obdržaní žiadosti o pôžičku a všetkých potrebných informácií, informujeme klientov o výsledku schvaľovania emailom alebo telefonicky. Stav žiadosti si môže klient skontrolovať po prihlásení sa v klientskej zóne.

Mimo nákladov spojených so sprostredkovaním a správnou pôžičky účtujeme len poplatky za služby, ktoré nám slúžia na pokrytie nákladov spojených s týmito službami. Ak sa rozhodnete vyplatiť pôžičku skôr, účtujeme si poplatok 2,5 % z predčasne vyplatenej istiny. V prípade, že po vyčíslení pôžičku nevyplatíte, môžete ju splácať ďalej podľa predpísaných splátok. Každé ďalšie vyčíslenie je účtované s poplatkom 10 €. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť zmluvné podmienky, účtujeme si tiež poplatok 10 €. Pri omeškaní s úhradou mesačnej splátky, ktorej splatnosť je vždy k 22. dňu kalendárneho mesiaca, si účtujeme poplatok vo výške 6 €.

Peniaze zasielame výhradne len na bankový účet.

Pred prvou splátkou vám zašleme SMS správu, aby sme sa pripomenuli s termínom splatnosti vašej splátky. Dátum splatnosti je vždy k 22. dňu kalendárneho mesiaca.

Vaše splátky môžete uhrádzať prevodom z bankového účtu alebo poštovou poukážkou. Zinc pôžičky odporúča klientom, aby platby uhrádzali aspoň 1 deň pred dátumom splatnosti, pretože aj bankové prevody v bankách trvajú minimálne 1 pracovný deň. Pri platbe poštovou poukážkou minimálne 7 dní pred dátumom splatnosti, nakoľko prevod z pošty trvá dlhšie.

Ak sa rozhodnete vyplatiť pôžičku predčasne, je potrebné nás o tejto skutočnosti upovedomiť minimálne 14 dní vopred. Na predčasné vyplatenie celej istiny pôžičky sa viaže poplatok. Poplatok je vo výške 2,5 % z predčasne vyplatenej istiny. V prípade, že po vyčíslení pôžičku nevyplatíte, môžete ju splácať ďalej podľa predpísaných splátok. Každé ďalšie vyčíslenie je účtované s poplatkom 10 €. V prípade, že sa rozhodnete zmeniť zmluvné podmienky, účtujeme si poplatok 10 €.

Dlžník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o pôžičke bez poplatku a bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke je povinný dlžník zaslať písomne formou doporučenej zásielky alebo na inom trvanlivom médiu dostupnom spoločnosti. Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za dodržanú, ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy o pôžičke bolo zaslané spoločnosti najneskôr v posledný deň 14 dňovej lehoty. Ak dlžník odstúpil od Zmluvy o pôžičke, je povinný zaplatiť úrok z istiny odo dňa kedy mu bola pôžička poskytnutá až do dňa splatenia pôžičky, a to bezodkladne a najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy o pôžičke.